Dzień Mamy i Taty 2022r.

piątek, 27 maj 2022 12:49

"Dzi­siaj, jak co dzień rano,

ze­rwa­łaś się do pra­cy.
Wsta­jesz tak wcze­śnie rano
o świ­cie niby pta­cy.

Po­cze­kaj ta­kaś za­ję­ta,
odłóż na chwi­lę ro­bo­tę
bo to dziś wiel­kie świę­to.

Po­rzuć na chwi­lę tro­ski
uśmiech­nij się ina­czej.
Patrz, ja­kie ręce masz szorst­kie
od tej co­dzien­nej pra­cy.

I oczy też masz zmę­czo­ne,
ko­cha­ne Two­je oczy.
My wie­my to dla nas one
czu­wa­ją dłu­go w nocy

My ro­zu­mie­my to dla nas
tak się mę­czysz, tak się tru­dzisz.
Bo pra­cy trze­ba nie lada
nim z dzie­ci wy­ro­sną lu­dzie."
(A. Świrczyńska)Wszystkim Mamom pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, uśmiechu każdego dnia, pogody ducha, sił i nieskończonych pokładów cierpliwości. Dziękujemy za zaufanie i powierzenie Nam swoich największych skarbów jakimi są Wasze dzieci. Wszystkiego co najlepsze życzy Dyrekcja oraz Kadra Przedszkola Mikołajek.

Najnowsze wpisy